Důležité dokumenty 02. 04. 2015, 14:12:53

Prohlášení zákonných zástupců dítěte: prohlaseni_zak_zastupcu
(tento dokument musí odevzdat všichni účastníci do 18 let)

Přihlašovací listina skupin: skupiny
(musí se přinést vytištěná na akci)

Jak by měl vypadat kostým na Soumrak: Kostýmy

Pokyny k příjezdu:

Pravidla 24. 02. 2015, 12:53:04

Momentální verze pravidel je z loňského ročníku a proběhnou úpravy. O publikování aktuální verze pravidel budete informováni na našem facebooku.

Obecná pravidla: Obecná pravidla 2019

Obléhání měst: Obléhání měst

Pravidla a parametry zbraní:
(verze 2015)  DOC  PDF

Pravidla magie: ZDE

Seznam kouzel:Kouzla_kouzelnici a Kouzla_obchodníci