Důležité dokumenty 02. 04. 2015, 14:12:53

Prohlášení zákonných zástupců dítěte: ZDE
(tento dokument musí odevzdat všichni účastníci do 18 let)

Přihlašovací listina skupin: ZDE
(musí se přinést vytištěná na akci)

Obecné pokyny: ZDE
(obecné pokyny k akci, vybavení, chování..)

Jak by měl vypadat kostým na Soumrak?  DOC  PDF

Pokyny k přihlašování a platbě: ZDE

Pokyny k příjezdu:

 

Pravidla 24. 02. 2015, 12:53:04

Obecná pravidla: Obecná pravidla

Povolání Hráčů: Hráčská povolání

Městské stavby: Stavby ve městech

Obléhání měst: Obléhání měst

Pravidla a parametry zbraní:
(verze 2015)  DOC  PDF

Pravidla magie: ZDE

Seznam kouzel:Kouzla_kouzelnici a Kouzla_obchodníci