Úvodník

Vítejte na stránkách Soumraku!

Soumrak je fantasy hra. Bitva (tedy tak zvaná dřevárna) s výraznými prvky role-playingu (také LARPová bitva), inspirovaná známou počítačovou hrou Warcraft: Orcs and Humans. Hra byla vytvořena především pro nováčky a mladší hráče od 12 let. Rádi ale uvidíme i ostřílené hráče a to nejlépe v řadách speciálních postav.

Budeme se na Vás těšit, až nastane Soumrak… již potřinácté!

SOUMRAK 2019
Termín akce:
31.5.-2.6 2019
Místo konání: Stále hledáme
Další informace již brzy.
Sledujte náš Facebook https://www.facebook.com/Soumraky/
Prolog 2019

Prolog Aliance

„Ten zatracený svět se rozpadal na kusy! Během války už jsem viděl nejednu šílenou taktiku, ale tohle? Orkové věděli, že už je vše ztraceno, a i tak klidně zkusili vzít celý svět s sebou i se vším živým na něm do pekel… Tedy ne že by tu toho života moc zůstalo. Nikoho příčetného by nenapadlo pokusit se otevřít průchody do dalších světů, ale orkové o svou příčetnost přišli už dávno. Byla to hotová jatka, lorde!  Orkové bojovali jako smyslů zbavení. Jakoby se jich bála i samotná smrt.“

Maršál Darius Crowley a těch pár vojáků, kterým se povedlo utéct z toho zatraceného světa, už několik hodin procházeli, proběhlé události. Král Terenas a Genn Greymane očividně chtěli slyšet o všem, co se dělo na druhé straně portálu. A tak se schůzka táhla už několik hodin.

„Šlo jim o přežití. Ostatně tak jako nám, Maršále. Za každý metr orkové zaplatili krutou daň. Bylo to tvrdé a krví vykoupené vítězství, avšak stále vítězství. Každý kdo padl za portálem, zůstane navždy hrdinou, budeme na ně vzpomínat ještě dlouho. Na rozdíl od mého otce jsem jim i celé Alianci vděčný za jejich oběti. Ostatně bez nich by tu ani jeden z nás nestál. Vy byste to měl vědět nejlépe, Crowley.“

Princ Kael’Thas pomalu vstal ze židle a upil vína. Pokud mu na Dreanoru něco chybělo, byla to dostatečná zásoba dobrého vína. Princ přešel ke stolu.

„O tom můžeme mluvit později, klidně celé dny. Teď musíme řešit daleko naléhavější věci. Například jak naložit s tím zme…”

Prudké otevření dveří trůnního sálu donutilo Kael’Thase na chvíli zastavit svou řeč. Jako na zavolanou dovnitř nakráčel samotný Aiden Perenold. Očividně se chystal promluvit, ale jakmile v sále uviděl Kael’Thase s Crowleym, zarazil se uprostřed kroku. Aiden na nic nečekal a pokusil se vzít do zaječích, ovšem Crowley byl rychlejší. Než se kdokoliv stihl vzpamatovat, držel toho zrádce pod krkem.

„MUŽI, KTEŘÍ SE MNOU PROŠLI TOU VÁLKOU, SE OBĚTOVALI, ABY MĚ Z TÉ DÍRY DOSTALI. KVŮLI TOBĚ A NĚJAKÉMU ZATRACENÉMU ZLATU! A TY SI DOVOLÍŠ SEM JEN TAK NAKRÁČET?!“

Hromový výkřik donutil nejbližšího strážného o pár kroků ustoupit. Nejenže Crowley během pár úderů srdce prakticky překonal celý trůnní sál. Stihl také vytáhnout dýku, kterou bez milosti vrazil Aidenovi do břicha. Chystal se k dalšímu úderu, když Aiden zvedl ruku a s úsměvem zkřiveným bolestí rozdrtil kámen, co v ní svíral. Jeho tělo se prakticky okamžitě rozplynulo, jako by tam nikdy nebyl. Jediné co po něm zůstalo, byl šepot ve větru…

„Chtěl jsem to vyřešit mírovou cestou, ale to teď očividně není možné. Kdyby sis to rozmyslel, kontaktuj mě, Terenasi. Nechceš přece další válku.“

Zatímco Crowley naštvaně bušil do zdi, Kael’Thas přistoupil ke králi a rozhlédl se po sále.

„Tohle je ta věc, o které je potřeba si promluvit, Výsosti.“

Všichni přítomní upřeli pohled na krále, čekajíce na rozhodnutí. Nicméně to přišlo od někoho jiného. Varian Wrynn, mladý král Stormwindu, prudce vytasil meč a namířil ho ke stropu.

„Jménem Aliance a všech, kteří padli kvůli tomu zrádci, přísahám, že se nezastavím, dokud ho nepředám spravedlnosti!“

Varian opustil sál za očividného nadšení všech přítomných… Tedy až na to Terenasovo.