Úvodník

Vítejte na stránkách Soumraku!

Soumrak je fantasy hra. Bitva (tedy tak zvaná dřevárna) s výraznými prvky role-playingu (také LARPová bitva), inspirovaná známou počítačovou hrou Warcraft: Orcs and Humans. Hra byla vytvořena především pro nováčky a mladší hráče od 12 let. Rádi ale uvidíme i ostřílené hráče a to nejlépe v řadách speciálních postav.

Budeme se na Vás těšit, až nastane Soumrak… již podvanácté!

SOUMRAK 2018
Termín akce:
25.-27. květen 2018
Místo konání: Doloplazy u Olomouce
Další informace již brzy.
Sledujte náš Facebook https://www.facebook.com/Soumraky/
Prolog Soumraku 2017

Aliance:

Král Terenas rozrazil dveře svého trůnního sálu a s jistou dávkou vzteku spojeného s odhodláním se znovu postavil doprostřed místnosti: „Jak to myslíte, evakuovaný Stormwind? A znovu… Co je tohle za proklaté dítě, Maršále Lothare?!“

„Tak, jak se vám to snažím vysvětlit už celý týden! Orkové – zelené Bestie, co přišly, podle vás, neexistujícím portálem. Během pár týdnů obsadili Jižní Stormwindské země a díky vaší aroganci, a ne jen vaší, ale i Greymana „udatného“ a Thorase Trollbana polesýchhonícíhose nakonec Padla i Stormwindská pevnost. A mezitím co vám tu já a mladý Varian, poslední z rodu Wrynnů stojíme jako důkaz, se orkové přeskupují. Pak už to nebude jen o mě, Westfallu nebo Northshire. To už poteče vaše Severská Krev „Velký“ Menethile. Ustupte už konečně od starých sporů a začněte konečně jednat!“

Horda:

Doomhammer konečně odtrhl pohled od Gobliní flotily, která pomalu mizela za horizontem, jako právě zapadající slunce, které se odráželo v třpytivých vodách Stormwindské zátoky, a pohledem se střetl s Gul’danem. „Tak to začíná – Nový věk pro Hordu. Až nás ti malí tvorové dostanou přes to proklaté moře, už nic nebude stát v cestě zrodu Nové Hordy. Hrdé, silné, zuřivé, v čele se mnou – Orgrimmem Doomhamerem. Nechť naši předkové bdí nad čepelemi našich válečníků.“ Při těchto slovech se starý černokněžník ďábelsky usmál. „Ano náčelníku, další úsvit bude zbarvený lidskou krví.“

Epilog Soumraku 2016 15. 06. 2016, 20:45:25

“Tohle musí být konec světa…,” napadlo ho při pohledu ze strážní věže. Od paty hradeb až k obzoru se válela mrtvá, na kusy rozsekaná, těla lidí i orků. Mezi nimi pobíhali vystrašení koně, tu a tam se ozýval nářek raněných a umírajících. Bitva si vyžádala obrovskou daň. Horda byla nakonec odražena, ale i tak pronikla až do Stonewind Keep, pýchy Azerothu, a cestou ničila a pálila vše, co jí stálo v cestě. Jen díky soudržnému velení, shodě štastných náhod a pevným zdím citadely se lidská království ubránila. Horda se ale vrátí, to je jisté, jako že po noci přijde den… a tentokrát nás nepodcení, vědí, co je čeká. Udeří tvrdě a strašlivě, jako kladivo do kovadliny. Všechna království se musí sjednotit a čelit této hrozbě společně, jinak padnou každé zvlášť…
“To už je ale boj jiných,” pomyslel si a shlédl dolů na dřík šípu, který mu trčel z kyrysu. Pramínek krve neustále vytékal zpod kroužkové košile a svět okolo kousek po kousku temněl. “Žena a syn… musí to zvládnout, pokud království padne, utéct do hor, tam by měli alespoň malou šanci. Teď jsou ale v bezpečí… aspoň na chvíli,” byla jeho poslední myšlenka, když se opřel o cimbuří a zavřel oči…